How do the projects of architects of play® look like?

We present selected case studies of projects that we had pleasure to carry out.

Współcześnie firmom coraz trudniej jest się wyróżnić, znaleźć nowych nabywców towarów i usług, a przy tym połączyć to z dobrym odbiorem społecznym i ekologicznym. Wielkim wyzwaniem jest tworzenie takich działań wokół marki, które angażują konsumentów i pracowników w sposób naturalny. My proponujemy osiągnąć to poprzez zabawę.

BERRYGOOD

Polish Berry Cooperative, the largest blueberry producers’ association in Poland and one of the top brand strategy consultancies in Poland challenged Architects of Play® to come up with the concept of a video showcasing the idea behind the Berry Good brand. 

See whole case study

LEROY MERLIN

Leroy Merlin, one of the world’s largest DIY chain stores, commissioned Architects of Play® to create a project to help parents and children explore the entire store area while shopping together. As they do, they should have fun and enjoy the time spent together. 

See whole case study

Learn more about our ideas

to support your business!

CONTACT